Pulsation Ecstatic dance
18.martā, 18:30
rīga, shivani yoga
LV
Pulsation Ecstatic Journey apvieno elpošanu, spontāno deju un mūziku, kurā pārdzīvojumi var atvērt iekšējās durvis uz visām emociju gammām un skaidrību, atbrīvot veco saspringumu, ielaist svētkus un prieku.

Pulsation — tehnikas pamatā tie izmantota dziļā elpošana, kas sniedz nepastarpinātu savas dzīvības enerģijas piedzīvošanu.
Ecstatic Dance — brīvās dejas un meditācijas transformējošā vide.
Pulsation Ecstatic Journey — savienošanās ar savu ekstāzi, savu prieku, dzīves plūsmu, kas iet caur tevi.
Aicinām jūs piedzīvot šo brīnumaino dzīves svinēšanu.

“Prieks ir neprātīgs. Tikai neprātīgi, ekstātiski cilvēki var to atļauties. Vienkāršs, prātīgi domājošs cilvēks ir tik viltīgs, divkosīgs aprēķinātājs, ka viņš nevar atļauties sev būt priecīgam, jo prieku nevar kontrolēt. Tā pat kā es teicu, ka priecīgu cilvēku sabiedrība nevar kontrolēt, ļaujiet man pateikt arī šo: jūs nevarat kontrolēt savu prieku, nevarat kontrolēt savu ekstāzi.” (Ošo)

RU
Pulsation Ecstatic Jorney сочетает дыхание , спонтанный танец и музыку, где переживания могут открыть внутренние двери ко всей палитре эмоций и ясности, освободить старое напряжение, впустить празднование и удовольствие.

Pulsation — в основе техники используется глубокое дыхание, дающее непосредственное переживание своей собственной жизненной энергии.
Ecstatic Dance — трансформационное пространство свободного движения в танце и медитации.
Pulsation Ecstatic Jorney — соединение со своей экстатичностью, со своей радостью, потоком жизни идущим через тебя.

"Радость безумна. И только безумные экстатичные люди могут её себе позволить. Обычный здравомыслящий человек так хитер, так коварен, расчётлив, что не может позволить себе радости, потому что её нельзя контролировать. Точно так же, как я говорил, что радостного человека не может контролировать общество, позвольте мне сказать вам ещё и это: вы не можете контролировать собственную радость, не можете контролировать собственный экстаз."
(Ошо)
© MeTempus 2022