Heart Dance
28.08.2024 19:00-21:00
€ 35
LV
Viens no brīnišķīgajiem mantojumiem no Pune One ēras ar Ošo bija sūfiju deju prakse, ko sākotnēji piedāvāja Ma Prem Aneeta 1976. gadā. Gadu gaitā mēs esam sākuši saukt šo praksi par sirds deju.

Sirds deja ir “Apļa deju” forma, tā ir vienkāršu dziesmu un deju kolekcija no visas pasaules, kas iedvesmo mūs savienoties ar sevi, vienam ar otru un plašākiem, atvērtiem sirds dziļumiem

Atmostoties spontānuma, vienkāršības, rotaļīguma un godbijības īpašībām, mēs dabiski un ar prieku atsakamies no sava “nopietnā” ego robežām un viegli pievienojamies svinībām un "atlaišanai" kopā ar visiem klātesošiem

RU
Одним из замечательных наследий эпохи Пуна с Ошо были суфийские танцевальные практики, первоначально предложенные Ма Прем Анетой в 1976 году. С годами мы стали называть эту практику «Танец сердца».

Танец сердца – это форма хороводов, это сборник простых песен и танцев со всего мира, которые вдохновляют нас на связь с самими собой, друг с другом и с более широкими открытыми пространствами сердца.

Пробуждая качества спонтанности, простоты, игривости и благоговения, мы естественно и радостно отказываемся от границ нашего "серьёзного" эго и легко присоединяемся к празднованию и отпусканию со всеми присутствующими.

ENG
One of the wonderful legacies from the Pune One era with Osho was the Sufi Dance practices, originally offered by Ma Prem Aneeta in 1976. Over the years we have come to call the practice Heart Dance.

Heart Dance is a form of ‘Circle Dances’; it is a collection of simple songs and dances from around the world that inspire us to connect with ourselves, each other, and the wider, open spaces of the heart.

Through awakening the qualities of spontaneity, simplicity, playfulness, and reverence, we naturally and joyfully surrender our ‘serious’ ego boundaries and easily join in celebration and let-go with all who are present.
Other events with Aneesha
When attending all three total cost is €120
© MeTempus 2023